Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK muszą zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej
1 osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS.

Pracodawcy muszą zawrzeć najpóźniej do:

  1. 23.kwietnia 2021r. umowę o zarządzanie PPK
  2. 10.maja 2021r. – umowę o prowadzeni PPK

Wyjątki od obowiązku tworzenia PPK obejmują:

  • Mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
  • Podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami o PPK prowadzi Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych
  • Podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobą fizyczną w zakresie niezwiązanym z jej działalności gospodarczą

Opracowanie:

Doradca Podatkowy Krystyna Gamoń