Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

  • bieżąca ewidencja operacji
  • gospodarczych
    prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • sporządzanie deklaracji PIT, plików JPK
  • sporządzanie zeznań rocznych