Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo- płacowa:

  • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • wyliczanie miesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji
  • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na
    podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B