Tarcza finansowa

tarcza finansowa

Oświadczenie o rozliczeniu subwencji PFR

Zgodnie z umową o przyznanie subwencji finansowych, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku za pośrednictwem, którego ubiegał się o subwencję nie później niż do dnia 31.grudnia 2020,  dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy, była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od przypadku będą to:

  • Pełnomocnictwo
  • Informacja aktualna z KRS lub wyciąg z CEIDG
  • Oświadczenie przedsiębiorcy

Wzory pełnomocnictwa oraz oświadczenie znajdują się  w regulaminie tarczy.

Banki do 30.11.2020r. powinny poinformować przedsiębiorców o formie w jakiej będą przyjmować dokument pełnomocnictwa lub oświadczenia.

Opracowanie:

Doradca Podatkowy 

Krystyna Gamoń