Firmowa strata za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. dotyczy PIT i CIT

Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020r. poszkodowani przez COVID-19 i zakończyli rok podatkowy stratą oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok skompensować z dochodem za 2019r.

KRYTERIA:

  1. Spadek przychodów z działalności gospodarczej za rok 2019r do roku 2020r. – 50%
  2. Jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5 mln zł
  3. Złożenie korekty zeznania rocznego za 2019r. i wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty

UWAGA: 

Przez przychód z działalności gospodarczej osób fizycznych należy rozumieć łączne przychody ze skali podatkowej i podatku liniowego oraz ryczałtu.

Opracowanie:

Krystyna Gamoń