O MNIE

KRYSTYNA GAMOŃ – DORADCA PODATKOWY

Kancelarię podatkową prowadzę od 1996r. po ukończeniu studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Rachunkowości. W 1997 r. odbyłam szkolenie w zakresie podatków w Instytucie Studiów Podatkowych prof. Witolda Modzelewskiego zakończone pomyślnie zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Finansów. Doradcą podatkowym jestem od 30.01.1998r. nr wpisu : 03938. Systematycznie biorę udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Instytut Studiów Podatkowych prof. W. Modzelewskiego oraz Stowarzyszenie Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych. Aktywnie uczestniczę w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu podatków.

Nasza oferta

Usługi Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia doradcy
podatkowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm działających na naszym rynku lokalnym, oferujemy obsługę
podatkowo-księgową na najwyższym poziomie, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
Nasza oferta skierowana jest dla przedsiębiorców działających w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Świadczymy usługi w zakresie podatkowej książki
przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i obsługi kadrowo –
płacowej.