Na rynku od 1996 roku

Doradztwo podatkowe

Prowadzenia ksiąg handlowych

Oferujemy kompleksową obsługę księgową połączoną z profesjonalnym doradztwem podatkowym i finansowym.

Więcej

Informacje

Zmiany w kodeksie pracy od 22.02.2016 - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy - Dz.U. z 2015 r. poz. 1220)

Zakłada ona, że umowy o pracę na czas określony będą mogly być zawierane z pracownikiem
maksymalnie do 33 miesięcy, plus maksymalnie 3-miesięczny okres umowy na okres próbny.
Liczba umów terminowych z jednym pracodawcą ma być ograniczonoa maksymalnie do trzech,
czwarta umowa staję się co do zasady umową na czas nieokreślony.

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy okres wypowiedzeń umów na czas określony ma być
taki sam jak przy umowach na czas nieokreślony tj.:

Po zmianach będą wyróżnione tylko trzy rodzaje umów o pracę:

Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy, która w praktyce była
bardzo rzadko wykorzystywana.