Na rynku od 1996 roku

Doradztwo podatkowe

Prowadzenia ksiąg handlowych

Oferujemy kompleksową obsługę księgową połączoną z profesjonalnym doradztwem podatkowym i finansowym.

Więcej

Informacje

Bezzwrotne dofinansowanie przedsiębiorstw na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istnieje możliwość skorzystania z programu finansowanego przez Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na poprawę bezpieczeństwa w pracy. Poziom dofinansowania zależy od liczby
pracowników, za których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Warunki przyznania środków:

Przykłady działań na które można otrzymać wsparcie: